Všeobecné podmínky používání obsahu na webových stránkách

www.yogalifehappylife.cz

 

  • Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti
  1. Používání jakéhokoli obsahu uvedeném na www.yogalifehappylife.cz a používání videí Yoga life Happy life zveřejněných na kanálu Youtube a Facebook je na vlastní riziko uživatele.
  2. Autoři obsahu zveřejněném na webových stránkách www.yogalifehappylife.cz, autoři videí Yoga life Happy life zveřejněných na kanálu Youtube a na Facebooku neodpovídají za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním tohoto obsahu. 
  3. Obsah stránek a všech veřejných videí je určen jen pro ty, kteří jsou fyzicky i psychicky zdraví, nemají žádná zdravotní omezení, včetně fyzických či psychických postižení a nejsou těhotní. V opačném případě, nebo máte-li jakékoliv pochybnosti o svém zdravotním stavu, konzultujte svůj zdravotní stav a rozhodnutí cvičit s lékařem a fyzioterapeutem. Jakékoliv rady, postupy či cvičební metody dostupné na www.yogalifehappylife.cz a videa Yoga life Happy life dostupné na kanálu Youtube a Facebook, nenahrazují odbornou lékařskou či jinou zdravotní péči a při cvičení je nutné respektovat doporučení svého lékaře a fyzioterapeuta a zohlednit svůj aktuální i dlouhodobý fyzický i psychický zdravotní stav.
  4. Poskytovatel webových stránke www.yogalifehappylife.cz nenese odpovědnost za špatné zvážení psychického nebo fyzického stavu uživatele, které vedlo či by mohlo vést k nechtěným fyzickým nebo psychickým následkům na straně uživatele ani za případná zranění, úrazy či jakákoli jiná fyzická či psychická poškození uživatele, která by mohla vzniknout nesprávným cvičením dle videí či nesprávným používáním jakýchkoli informací uvedených na těchto webových stránkách. 

V Cholticích 1. 1. 2022