BOJOVNÍK

BÝT UVOLNĚNÝ VE SVÉ SÍLE (HRDINSTVÍ A PŘÁTELSTVÍ)

Udělej si pro sebe klid a prostor, zastav se a ponoř se do jógové praxe. 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Nejdůležitější je dech (přítomnost), vlídnost vůči sobě a síla v uvolnění

VARIACE BOJOVNÍKA

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Bojovník (Virabhadrásana)

Být uvolněný ve své síle (hrdinství a přátelství)

Pokaždé, když se plný sál postaví do pozice bojovníka, jde ve vzduchu cítit síla.

V této ásaně v sobě probouzíme virabhadru, HRDINU A PŘÍTELE.

Pokud jsou plně procítěny, mají všechny tři jógové pozice bojovníka obrovský dopad na náš život. Postavím-li se do bojovníka (zkuste hned teď jakoukoli variantu), ucítím energii síly, odhodlání, koncentrace a bystré mysli. Bojovník je ten, který ví, proč je zde a nemarní čas ničím jiným než naplňováním svého poslání.

Bojovník je ten, který ctí sám sebe

Energie bojovníka  je natolik silná, že by lehce mohla být zaměněna za energii boje, násilí a snažení se. To by byla obrovská chyba a celá ásana by ztratila své kouzlo. Bojovník není násilník. Je to vznešený člověk, který ctí sám sebe a ostatní. Je to ten, který nemá strach žít naplno a tak se pohybuje s uvolněností krále, který ví, že se mu vše splní.

Ano, bojovník dokáže také seknout, protože součástí jeho cesty je čistit a ničit pouta, která svazují. Toto činí bez negativní motivace, jeho konání vychází z hlubokého pochopení souvislostí vlastního života. Bez odsuzování, závislostí a beze strachu.

Bojovník se dokáže také uklonit (pozice pokorného bojovníka). Svým ukloněním neztrácí ani špetku své důstojnosti, uvědomění a nezávislosti. Tím, že se ukloní, přibližuje svou hlavu k zemi, ze které vzešel a ze které čerpá oporu.

Pojďme se na Bojovníka podívat více do detailu:

Element Vira – Hrdina

Hrdina je ten, který si volí každou svou myšlenku, slovo i čin. Hrdina je ten, který drží svůj život ve svých rukách, ví, že ho tvoří on sám, nemá zapotřebí ztrácet energii obviňováním druhých lidí nebo okolností. To, co se děje, si zvolil sám a tak dokáže sám změnit vše, co mu neslouží. Necítí strach. Strach je přítomen jen tehdy, necháme-li svou myslí cloumat vnějšími “pravdami”. Bojovník své mysli dává řád a naplňuje ji tím, o čem je přesvědčen, že ho posouvá na jeho cestě plnění svého poslání.

Hrdina svůj život vytváří vědomě, s koncentrací, odhodláním a odvahou

Element Bhadra – Přítel

Zásadní je laskavost vůči sobě. Než-li se bojovník pouští do přátelství s okolním světem, ujistí se, že je přítelem sám sobě. Pouze je-li přítelem sám sobě, je-li laskavý sám na sebe, může být laskavý i na ostatní. Čisté přátelství s kýmkoli druhým vychází z přátelství, které chovám vůči svému tělu, své mysli a svým snům. Bojovník je přítel sám sobě a tak může být přítelem i pro ostatní.

Bojovník - přítel vychází z laskavosti vůči sobě 

Čisté sebe-přijetí se všemi odlišnostmi a podivnůstkami umožňuje přijetí všech variant, které vidí okolo sebe. Bojovník-přítel nemusí ztrácet energii bojem proti něčemu, co je jiné. Jeho energie je vzácná a proudí pouze směrem, který si on sám zvolí a který je tvůrčí ve smyslu naplňování jeho snů.

Bojovník jedna – vědomí jednoty

Bojovník jedna povstává ze země a dívá se k nebi. Stává se pojítkem mezi zemí a nebem a prodýchává jednotu. Naplňuje sílu paradoxu toho, že cítí svou jedinečnost a zároveň cítí, že je součástí všeho. Zrodil se bojovník. Zrodil se hrdina a přítel.

Bojovník dva – zacílení

Bojovník dva je ten, který si plní své sny. Svůj pohled míří přes svou přední paži a prostředníček do dálky, kde vidí, jak se k němu všechny jeho sny přibližují. Zůstává klidný a vnitřně uvolněný, protože ví, že nemusí s námahou kontrolovat okolnosti, bát se a být netrpělivý, svou vnitřní uvolněností a vědomým fokusem myšlenek k němu všechny sny tečou jako řeka.

Bojovník tři – rovnováha a činy

Bojovník tři je projevem vnitřního klidu, moudrosti a rozvahy. Z hlubokého uvědomění si souvislostí vlastního života dokáže rozhodnout, kdy je vhodný čas seknout. Ano, tento bojovník je velmi mocný a pro některé se může zdát nebezpečný, protože se nebojí odpoutat od všeho, co mu na jeho cestě neslouží. Jeho činy jsou motivovány porozuměním, nikdy ne záští nebo strachem.

Bojovník tři ctí svou vnitřní rovnováhu a pro její zachování se nebojí odejít, odseknout, pustit. Bojovník tři cítí hlubokou úctu k životu jako k neustálému pohybu. Změna je vždy jeho přítel.

Pozice bojovníka v sobě nese ještě další moudrost. To nejzákladnější jsem právě popsala, ale to, co je nejdůležitější právě pro Tebe, nejde nikde přečíst, musíš to zažít. Není na co čekat, pusť se do toho ještě dnes.


!!! Kontraindikace: problémy s klouby dolních končetin a problémy s rovnováhou v rovnovážném bojovníkovi 3


Nyní si dopřej chvilku relaxace,

aby se v Tobě vše hezké usadilo

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Líbila se Ti tato jógová praxe?