Skryté poselství ásán

Článek pouze pro registrované

Člověk může roky dávat své tělo do různých ásán a s jógou to bude mít společného jen málo. Praktikovat jógu totiž znamená vyslyšet poselství ásán - tělesných pozic, skrze něž je tlumočena nejhlubší moudrost světa. Proto je v názvu článku použito slovo “skryté”. Ne všichni si totiž dovolí uvolnit se natolik, aby toto poselství mohli uslyšet.

jóga, ásana, bojovník

Fakt, že si nyní čtete tento článek, ukazuje, že už máte vyhráno. Jste natolik uvolnění, že připouštíte, že jóga není jen tělesné cvičení, ale že je to posvátný systém komunikace mezi Vaší duší a univerzem.

Salim Michaël ve své knize Vnitřní bdělost popisuje důležitou roli lidského těla na cestě k vnitřnímu světlu a uvědomování si vlastní božské podstaty.

“Jak málo si je člověk obvykle správně vědom svého těla. Snad lze bez přehánění říci, že jediné okamžiky, kdy si je ho vůbec více měně vědom, je při příležitostech, kdy k sobě svou pozornost násilím přitáhne únavou, hladem, žízní, nemocí, náhlými poraněními, tělesnými touhami, nucením na stranu nebo přemírou horka nebo chladu. Dokonce i tehdy si uvědomuje své tělo pouze částečně, protože se jeho pozornost hlavně obrací k tomu, co mu nevyhovuje nebo co vyžaduje uspokojení v tom kterém okamžiku. Tak místo toho, aby se tělo používalo jako prostředek pro vyšší cíl člověka - být pro sebe “přítomen” - ho mnoha způsoby dráždí a tak se člověk slepě a rychle snaží uspokojit jeho imperativní volání, aby se co nejrychleji mohl vrátit ke svému obvyklému stavu absence…”

(Salim Michaël, Vnnitřní bdělost, Pragma, 1983, str. 20)

Podaří-li se mi považovat své tělo za vyjádření (manifestaci) nejvyšší energii, potom pochopím, že všechny jeho signály jsou komunikací (pojítkem) mezi mnou a božskými sférami. Skrze mé tělo proudí všechny odpovědi, které hledám a skrze mé tělo se naplňují všechny mé sny.

jóga

Ásany jsou tělesné pozice, ve kterých je snadnější se k tomuto hlubokému poselství dostat, snadnější než-li v běžném provozu každý den. Důvody jsou jasné. V ásaně jsem plně přítomna/přítomen, vnímám svůj dech (svůj život) a jsem obrácen/a dovnitř. Proto jsou ásany ideální příležitostí ke komunikaci se svým zdrojem. Nabízejí ztišení a zklidnění natolik, že jsme schopni vnímat pravý potenciál vlastní bytosti.


A právě to je největší poselství ásán!


“Člověče, máš obrovský potenciál! A pokud Tě někde něco bolí nebo zlobí, je to právě tento nevyužitý potenciál, který o sobě dává znát.”. Máš stále čas svůj potenciál využít a najít tak ve svém těle absolutní harmonii.”

Každá ásana nese své vlastní poselství a každý ono poselství musí vyslyšet a interpretovat sám pro sebe. Jedno poselství je shodné pro všechny ásany. A to je toto:

VYUŽÍVEJ SVŮJ POTENCIÁL NAPLNO KAŽDÝ DEN!

Pozor aby zde nedošlo k nedorozumění. Využívat svůj potenciál neznamená dřít a snažit se a bojovat sám se sebou a s okolním světem, abyste mu ukázali. Využívat svůj potenciál se cítí jako zpívat nebo tančit - jako něco, co je přirozené, o co se nemusíme snažit, i když ano provést určitý úkon musíme. Jde to zlehka. Tedy jde to zlehka, pokud jsme zvyklí svůj potenciál využívat, pokud jsme ho nějakou tu dobu drželi pod pokličkou a vlastně ani nevíme, kde je a jak vypadá, potom bude zapotřebí trocha času a disciplíny (jako když se učíme znovu zpívat, “znovu” protože každé dítě zpívat umí, jen se to časem odnaučíme nebo to spíš překryjeme tlustou dekou). Trocha času a disciplíny nám vůbec neuškodí. Protože onen čas a vynaložená energie se nám stonásobně vyplatí! Cesta se rozsvítí a stane se zářivou, takže si budeme užívat i ji.

Neboj se snít a neboj se, že se Ti sny nevyplní. Už jsou splněny. Čekají, až se k Tobě budou moci dostat. Až si dovolíš žít naplno to, kdo teď zrovna chceš být. Jóga, ásany, dech… to vše máš kdykoli po ruce - mocné nástroje Tvého spojení s vlastní hlubokou podstatou.

Pokud si dočetl/a až sem, to je skvělé!!! Máš nakročeno k velkým vnitřním a vnějším úspěchům.

Objímám Tě s největší Láskou a Radostí!

Judita

SERIÁL: POSELSTVÍ JEDNOTLIVÝCH ÁSÁN

je pro Tebe připraven u nás na blogu...